Εκτροφείο λαμπραντόρ ριτρίβερ και δαλματίας fci Αριθμός καταχώρησης εκτροφείου FCI 104/2013

1 Διαθέσιμα Δαλματίας

2 Διαθέσιμα Λαμπραντόρ