Εκτροφείο λαμπραντόρ ριτρίβερ και δαλματίας
fci
Αριθμός καταχώρησης εκτροφείου
FCI 104/2013

1
Διαθέσιμα Δαλματίας

2
Διαθέσιμα Λαμπραντόρ