ΠΑΤΕΡΑΣ : GALLANT GENTLEMAN OF BOHEMIA BRAS

ΜΗΤΕΡΑ : KISS ME SILVER SUE Z CHOCE