ΠΑΤΕΡΑΣ : GALLANT GENTLEMAN OF BOHEMIA BRAS ΜΗΤΕΡΑ : KISS ME SILVER SUE Z CHOCE