ΓΕΝΝΑ B 07-04-2014

Πατέρας: HIGH EXPLOSIVE OF BOHEMIA BRAS(Hamlet)
Μητέρα: DOLBIA GREEK ADDITION(Grace)

 

 Τα κουτάβια προέρχονται από γονείς ελεγμένους για γενετικές ασθένειες, απαλλαγμένους από νοσήματα, προερχόμενοι από αξιόπιστα εκτροφεία, με ισορροπιμενους κι ήπιους χαρακτήρες (το σημαντικότερο για τη ράτσα αυτή που έχει πολλά προβλήματα συμπεριφοράς που δε γνωρίζει ο κόσμος), είναι επίσημη γέννα εγγεγραμμένη στον κυνολογικό όμιλο Ελλάδας, με πεντιγκρί καθαροαιμίας, και τα κουτάβια θα δοθούν με εμβόλια και τσιπάκι και φυσικά την δια βίου υποστήριξη μας.