Πατέρας: HIGH EXPLOSIVE OF BOHEMIA BRAS(Hamlet)

Μητέρα:  DOLBIA GREEK ADDITION(Grace)

20160320_161629 20160331_114025 20160625_120536